דירקטוריון והנהלה

דירקטוריון והנהלה

יו''ר דירקטוריון

מר אבי חורמרו

סמנכ''לית כספים

הגברת זעפרני בתיה

חבר דירקטוריון

מר רן בלבוס

סמנכ''ל משאבי אנוש

מר עמי מימון

מנכ''ל החברה

מר גדעון גולבר