דירקטוריון והנהלה

דירקטוריון והנהלה

הורידו מסמכים

יו''ר דירקטוריון

מר אבי חורמרו

חבר דירקטוריון

מר רן בלבוס

מנכ''ל החברה

מר גדעון גולבר

סמנכ''לית כספים

הגברת זעפרני בתיה

סמנכ''ל משאבי אנוש

מר עמי מימון